Movie Titles!!

Oct 20

Bad Words (dir.: Jason Bateman, 2013)

Bad Words (dir.: Jason Bateman, 2013)

Sep 24

Snowpiercer (dir.: Joon-ho Bong, 2013)

Snowpiercer (dir.: Joon-ho Bong, 2013)

Sep 21

Frozen (dir.s: Chris Buck, Jennifer Lee, 2013)

Frozen (dir.s: Chris Buck, Jennifer Lee, 2013)

Sep 08

Begin Again (dir: John Carney, 2013)

Begin Again (dir: John Carney, 2013)

Divergent (dir.: Neil Burger, 2014)

Divergent (dir.: Neil Burger, 2014)

Jul 16

Under the Skin (dir.: Jonathan Glazer, 2013)

Under the Skin (dir.: Jonathan Glazer, 2013)

Jul 11

The Double (dir.: Richard Ayoade, 2013)

The Double (dir.: Richard Ayoade, 2013)

Jul 07

The Lego Movie (dir.: Phil Lord & Christopher Miller, 2014)

The Lego Movie (dir.: Phil Lord & Christopher Miller, 2014)

Jul 06

Chances Are (dir.: Emile Ardolino, 1989)

Chances Are (dir.: Emile Ardolino, 1989)

Jul 04

Only Lovers Left Alive, 2013 (dir.: Jim Jarmusch)

Only Lovers Left Alive, 2013 (dir.: Jim Jarmusch)